Svitlana Lizakowska

Dr hab., adiunkt, Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Polska

ORCID 0000-0002-1524-2673

Page on Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte.

E-mail: s.lizakowska1@gmail.com.